...:...:... RESULÜ EKREM VE EHLİ BEYT ...:..:...

(Burada ehli bey t yalnız Hz. Fatıma'dır.)
Sadaka ve zekât kabul etmezler.
Niçin. Kimsenin nzgına müdahele etmemek...
SadakalGıdaya müteveccihdir. Mal, para değil...
Rrak artıklarından sadaka verilmez. Eski elbise, ölü elbisesi sadaka
olmaz.Günah mıdır hayır... Yardım olur.
Sadakada ecir vardır. (Ecir ahirete ait bilinmeyen mükâfattır).
Sadaka sevap değildir. Sevap mucibi ecirdir.
Sadaka ne farzdır, ne vacipdir, ne sünnet.
Her kul ve islâmın bizzat kendi sünnetidir.
Hak'kın errezzak olduğuna bir iştirak, tahvil senetidir.
Rahmet: Hak'kın kuluna ölümden sonra ihsanı, hüsnü muamelesidir, Sadaka: Hak ile kulu arasında gizli bir sırdır. Bu sun gizlemek için zekât emrolunmuştur. O halde sadaka zekâttan daha makbuldür. Ama bu zekât vermeyin demek değildir. Zekât muayyen bir zümreye ait olmakla beraber, sadaka ise fakir zengin herkesin vermesi bu kelimede gizlidir.
Telıeccüdün aslı 2 rekâtdır. Aslını bilince uygulamak şartdır. Ehli beyt yalnız Hz. Fatıma'dır. Hz. Ali, Hasan ve Hüseyi'nin de ehE beyt olarak kabul edildiği gibi Selman'ın da teberrüken ehli beytten olduğunu Resulü Ekrem'in El Selmane'nin ehli beyti söylemesiyle sabittir.
Ez vacit tahîrat ve Hasan Hüseyin'in torunları, çocukları Hz. Faüma'dan sonra Hz. Ali'nin evlenmesinden husule gelen çocukları da ehli beytden sayarlar. Ve bunların içinden 12 imam çıkarırlar. Bunların da ehli beytden olduğu ve o sülâleden gelenlerin şerif ve seyit oldukları bu güne kadar klasik olarak kabul edilmiştir.
Fakat nübüvvet nuru Hz. Fatma'nın vefatıyle ref olunmuştur. 26 yaşında iken Hz. Fattma Resululahdan çok kısa bir müddet sonra vefat etmiştir. (Resulullah'ın, Fatıma'ya benden sonra gelir misin) mübarek sözü kızının dünyada kalmasını istememeleri sırrında gizlidir. Bunu anlayanlar ehli beytin yalnız Hz. Fatıma olduğunu bilir. Zira Hz. Fatıma Resulullah'a nübüvvet geldikten sonra doğmuştur.
islâm uleması hürmeten bilerek veya bilmeyerek ehli beyti dallandır-mışlardır. Ehlibeyt zincirinin bu kadar uzaması Resulullah'ın Fatıma'ya söylediği sözün sırrına göre mugayir ve edeb harici bir işdir.


Resulullah'a nübüvvet ve risalet geldiği zaman ilk islâm olan Hz. Hatice'dir. Ondan sonra Hz. Fatima'yı en son evlât olarak dünyaya getirmiştir. Hatice ile evlendikleri zaman 26, 27 yaşlarındaydı. Hatice 40 yaşında ve duldu. Hatice'den nübüvveti gelmeden evvel 3 kız bir oğlan olmuş, oğlan ölmüştür. Diğer üç kızı risaletten sonra İslâm olmuşlardır. Hz. Fatıma ise nübüvvetten sonra Hz. Hatice islâm olduktan sonra islâm anadan doğmuş ve süt emmiştir. Nübüvvet nuru bu suretle Fatıma'ya intikal ediyor. Fatıma'nın vefatından sonra nübüvvet kesilmiştir.
Hasan ve Hüseyin Fatıma'dan doğmalarına rağmen Resulü Ekrem Hatimen Nebiyyi olduğu için nur erkeğe intikal etmemişti. Kız çocuğu da yoktur. Bundan dolayı Fatıma'dan sonra Ali evlenmiştir ve sakal bırakmıştır. Yine bundan dolayı Hasan ve Hüseyin'in evlâtları da aynı beyitten saydarak cesedi olarak ehli beyt sayılırlar. Onlardan gelenler de bu cesedi beytin torunları olarak kabul edilir.
Kadından nebi gelmez hikmeti de nübüvvetin Hz. Fatıma'dan sonra bittiğinin en büyük delilidir.
Ez vacit tahirattan Resul'ün evlâdı olmadığından onlar da ancak teberrüken ve tazimen ehlibeyt telâkki edilir. Şerif ve seyyid kelimeleri, Hz. Hasan'dan gelenler şerif telakki edilmektedir. Hz. Hasan Fatıma'nın ilk evlâdı olduğu için Seyyid, ikinci evlâdı Hüseyin olduğu için şerif lâfızlarıyla isimlendirilirler. Şerif ve seyyit kelimelerinin hakikî manası muhtelif surette izah ve tavsif edilmekte ise de, bunların niçin bu isimleri aldığı ve hakikatini söylemek, bu sülâlelerden gelenler arasında tenafür ve benlik iddiasını bertaraf için, söylenmesi doğru olmaz. EhEbeyt torunlarının katledilmeleri bu manaya küçük bir anahtar olabilir.
Ehlibeytin devam etmesi ve müşahhaslandınlması bunlara sevginin devamını Resulün arzu ve istemesinin ilâhi bir tezahürü olarak kabul etmek gerek. Devam eden sevgidir. Şahıs ve ceset değildir.
Pazartesi 15.3.1982

GERİ

 

Sadece Bu sayfayı Sevdiklerinize ve Dostlarınıza Önermek İçin Aşağıda ki Formu Doldurmanız Yeterli!!!

Sizin Adınız:
Sizin e-mail adresiniz :
Arkadaşınızın adı:
Arkadaşınızın e-maili
Mesajınız: